Ako výmenný filter funguje?

Výmenný filter je kľúčová časť celého systému. Pitie vody z vodovodu je bezpečné, ale chuť a vzhľad tejto vody sa výrazne líši v závislosti na kvalite miestneho zdroja. Použitím filtrov LAICA sú nežiadúce substancie vody výrazne redukované a zvýši sa pôžitok z pitia kvalitnej a zdravej vody.


Prečo má výmenný filter obmedzenú životnosť?

Aktívny uhlík a živice iónomeniča, ktoré sú obsiahnuté vo výmennom filtri sa v priebehu používania nasýtia a strácajú po určitej dobe svoju čistiacu účinnosť. Môžeme tento jav prirovnať k uteráku - po nasýtení vodou stráca svoju sušiacu schopnosť.


Kedy vymeniť filter?

Životnosť výmenného filtra LAICA závisí na kvalite miestnej vody. Laboratórne testy preukázali, že účinnosť filtra je 30 dní používania, alebo 150 litrov vody. Filtračné kanvice LAICA sú vybavené indikátorom, ktorý vždy informuje o životnosti použitého filtra, a tým aby bol vždy dosiahnutý optimálny čistiaci efekt.


Odstránia sa filtrovaním vody základné minerálne prvky?

Nie, vodný filter len eliminuje nežiaduci vodný kameň, neodstraňuje však z vody všetky minerálne prvky. Aktívne uhlie vo filtri jednoduchými fyzikálnymi silami priťahuje a udržuje na svojom povrchu molekuly organických škodlivín. To sa však netýka rozpustených solí v iónovej forme. Tie cez filtre aktívneho uhlia prechádzajú. Preto filtrácia cez aktívne uhlie neovplyvňuje prirodzené minerálne zloženie vody. V bežnej vode sú minerálne prvky obsiahnuté len v zanedbateľných množstvách a väčšinu minerálnych prvkov telo získava počas dňa zo stravy. Museli by sme vypiť stovky litrov vody denne, aby sme získali rovnaké množstvo minerálnych solí získaných počas dňa z jedla.


Čo je to tvrdosť vody?

Tvrdosť vody sa skladá z dočasnej a stálej tvrdosti. Dočasná tvrdosť je tzv. vodný kameň, ktorý negatívne ovplyvňuje chuť, vzhľad vody a výrazne zhoršuje i chuť teplých a studených nápojov a jedál pripravených z takejto vody. Pri takejto vode človek nadmerne zaťažuje organizmus o horčík a vápnik. Tvrdá voda zapríčiňuje ukladanie vodného kameňa v spotrebičoch, ako sú rýchlovarné kanvice, kávovary, pressovary atď. Stála tvrdosť sa skladá z telu potrebných minerálnych látok a stopových prvkov. Filtre LAICA výrazne redukujú práve len dočasnú tvrdosť vody.


Je výmenný filter hygienicky chránený a je upravená voda bakteriálne stála?

Aktívny uhlík je impregnovaný malým množstvom striebra, 2-5 mg ( horný limit podľa platnej normy je 50 mg). Tento postup zamedzuje rastu baktérií v priebehu životnosti (30dní alebo 150 litrov). Jeho účinky sú dlhodobé. Preto vodu môžete skladovať v chladničke až jeden týždeň. Takto je zaistené, že vo vnútri filtra nedochádza k rozmnožovaniu baktérií na filtračných materiáloch (bakteriostatický účinok)


Prečo je žiadúce uchovávať filtračné kanvicu v chladničke?

Ako u ostatných nápojov a potravín, tak i u filtrovanej vody je doporučené ju uchovávať v chladničke. Voda zostane dlhšie kvalitná a chutí.


Prečo je dôležité používať na filtrovanie len vodu z vodovodu?

Výmenné filtre nemôžu úplne eliminovať všetky baktérie a toxíny, ktoré sa občas v úžitkovej vode vyskytujú. Len voda, ktorá je preukázateľne pitná, teda voda z vodovodu, ktorá je pod pravidelnou kontrolou miestnych úradov smie byť použitá k filtrácii vo filtračných systémoch LAICA.


Je potrebné filtrovať len vodu na pitie alebo aj na varenie?

Prevarením sa zbaví pitná voda len baktérií, nie ostatného znečistenia. Je teda nevyhnutné na varenie používať rovnako kvalitnú pitnú vodu ako na pitie. Varením sa neodstránia dusičnany, ani ťažké kovy a ani ostatné anorganické látky, len sa zvýši ich koncentrácia (pretože časť vody sa odparila) a tým sa organizmus zaťaží ešte viac.


Prečo sa výmenné filtre sterilizujú?

Preventívna sterilizácia výmenných filtrov LAICA vám zaručuje 100% istotu, že filtre v neporušenom obale neobsahujú žiadne baktérie. Pri vybratí filtra tak máte záruku dodržanie najvyšších hygienických štandardov.


Prečo je voda z vodovodu chlórovaná?

Chlór je bezpečne používaný dezinfekčný prostriedok na úpravu vody. Spoľahlivo z vody odstraňuje všetky vírusy a baktérie. Jeho prítomnosť však negatívne ovplyvňuje chuť a vzhľad vody. Aktívny uhlík obsiahnutý vo výmennom filtri redukuje množstvo chlóru vo vode na úplné minimum.

Ovplyvňuje chlór iba chuť vody?

Nie. Bohužiaľ reakciou chlóru s baktériami alebo vírusmi môžu vznikať chlórované uhľovodíky, ktoré môžu spôsobovať závažné zdravotné problémy. Filtre LAICA tieto látky redukujú na úplné minimum.


Čo sú to chlórované uhľovodíky? Sú nebezpečné?

Áno, chlórované uhľovodíky sú nebezpečné. Chlór, ktorý je použitý pre zničenie baktérií a vírusov vo vode s týmito organickými látkami reaguje a vznikajú napríklad trihalometány. Trihalometány sú karcinogenné.


Prečo sú dôležité certifikáty o zdravotnej nezávadnosti, sériové číslo každého výrobku, sterilizácia atď?

Výmenný filter je technický výrobok, ktorý je používaný v potravinárstve - musí preto spĺňať tie najprísnejšie hygienické kritériá. Sterilizácia je jedným z nich. Vyvarujte sa používania podobných produktov bez platných certifikátov. Vždy pred nákupom požadujte certifikáty kvality k nahliadnutiu.


Prečo je dôležité znížiť na minimum obsah ťažkých kovov vo vode?

Počas toku vody v kovovom potrubí, dochádza k uvoľňovaniu niektorých nežiaducich ťažkých kovov ako je zinok, olovo, meď, ortuť, hliník atď. Je široko vedecky zdokumentovaná škodlivosť (toxicita) týchto prvkov na ľudský organizmus, preto je dôležité znížiť ich prítomnosť vo vode na minimum.


Čo je to živica iónomeniča?

Molekuly živice reagujú spolu s iónmi vody a dôsledkom je odstránenie dočasné tvrdosti, ktorá negatívne ovplyvňuje chuť vody a vedie k ukladaniu vodného kameňa v rade domácich spotrebičov. Týmto spôsobom sú z vody tiež významne redukované ťažké kovy (meď, olovo, zinok, ortuť hliník, atď).
Prečo sa na hladine čaju tvorí povlak?
Pri varení vody obsahujúci dočasnú tvrdosť vzniká krieda. Krieda absorbuje extrakty z čaju, tieto extrakty spôsobujú zmenu farby a sú príčinou zlého vzhľadu a horkastej chuti. Vďaka filtrácie vody je čaj číry a chuť výraznejšie.


Nie je výhodnejšie pravidelne si kupovať balenú vodu?

Jednoznačne môžeme povedať, že nie. Ceny balených vôd sa neustále hýbu, žiaľ smerom nahor. Filtrácia 1 litra vody sa pohybuje okolo cca 5 centov. Vyhláška pre balené vody má v mnohých ohľadoch nižšie požiadavky na kvalitu vody než Vyhláška pre pitnú vodu (z kohútika) - napr. koncentrácia vápnika a horčíka, ktoré sú "povinné" pre vodu z kohútika (30 mg/l pre vápnik a 10 mg/l pre horčík) sú pre balenú vodu len doporučené. Priaznivo je možné posudzovať balené vody v tom, že sú na trhu konkurenčným tovarom pre presladzované a prekyslené limonády, často obsahujúce stabilizačné a iné chemikálie.
Navyše Vás bude hriať pocit, že šetríte nielen Vašu peňaženku, ale aj životné prostredie - 1000 nevyrobených PET-fliaš ročne je už poriadna kopa plastov! Predaj a používanie balených vôd je činnosť vzorovo neekologická. Pridajte sa k viac ako 50 miliónom spoluobčanov Európskej únie, ktorí denne pijú filtrovanú vodu.