FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY si môžete stiahnuť v nasledovných formátoch:

Vo formáte .pdf (Adobe Acrobat Reader)